Thursday, August 29, 2013

Insightful Quotes from Native Americans
Өчүүхэн чимээнд чихээ сортойлго
Өчүүхэн гэрлийг ч олж хар
Өчүүхэн үнэрийг
Бас өчүүхэн амтыг
Өчүүхэн юмыг мэдэрхийн тулд
Хурч мэдэрхүй болон анхаарал шаардлагатай
Өчүүхэн хөдөлгөөн, чичиргээн, зөн совин
Хүний сэтгэлийн өөрчлөлт
Юмс өчүүхэн байх тусмаа
Юмсийн мөн чанарын илрэл юм
Түүнийг мэдэр...

                         
                                                Америкийн индианы сургаалаас...

No comments: