Thursday, December 9, 2010

The Vedic Interpretion of Soyombo

Би энэхүү нийтлэлийн өмнө Дааш профессорыг дурьдах ёстой.
Энэ хүн бол 2006 оны намар МУИС-ийн Буддын судлал санскрит хэлний танхим-д зочин профессор-оор уригдан ирж байсан юм. Их далайцтай өргөн мэдлэгтэй монголд элэгтэй, дотно хүн байсан юм. МУИС-ийн дугуй танхим-д 2006 хавар Веда-ийн гүн ухаан ба Соёмбо-ийн сэдэв-т лекцээ Монголын төлөөлөл бүхий холбогдох профессор багш нарт, оюутнуудад, буддын шашны лам нарт тавьсан юм. Харамсалтай нь лекц нь дэндүү гүн, өөрийн хиндү итгэл бишрэлтэй нь холбогдоод оюун ухаан, соёлийн ялгаа хэлний бэрхшээлээс ихэнх нь ойлгогдоогүй үлдэж билээ. Миний биеэ 2007 оны зун Саугарын их сургуулийн оюутны камп дэхь гэрт нь очиход монголын Соёмбо -ийн дүрст янтра, туг байгааг хараад их л дотно санагдаж билээ. Өөрийнх нь залбирал киртан аа хийдэг бяцхан өрөөг нь харахад энэ яах аргагүй уламжлалт хиндү шүтлэгтэн нь харагдаж байж билээ. Тийм мөртлөө монголын эртний соёл антропологтай, өөрийн гүн ухаан үзлээ холбож логиктой дэс дараатай нь ярьдагсан сонин байдаг байв. Сүүлд намайг 2009 онд Монголд ирсэний дараа нарийн бичиг нь и-мэйл-ээр Achyutananda Dash багшийг нас барсаныг дуулгасан юм. Би их харамсаж билээ. Өөрийн лекцээ уншиж байхдаа сэтгэл хөдлөл нь бадраад ирдэг нь дууных нь өнгөнөөс мэдрэддэг тийм л хүн байсан юм. Би энэ нийтлэлийг түүний эрдэмийн ажлын зарим хэсгээс нь орчуулан бичсэн болно.

Соёмбо бол (хэрвээ бурхан гэж байдаг бол миний хувьд) Бурханы дээд бодгалийн огторгуйн дүр Vishvarupa-ийн билэгдэл илэрийлэл юм.

Соёмбо нь санскрит хэлний Svayam+bhu гэх хэл зүйн хоёр элемент үгнээс гаралтай үг бөгөөд:
Svayam нь Өөрөө, bhu нь байх, орших, болсон, гарч ирэх, бий болсон, болох, амьдрах утгатай хөрвүүлбэл Өөрөө оршсон, Өөрөө бий болсон, Өөрөө илэрч тодорсон, Өөрөө гарч ирсэн мөн өөрөөр биеэ даасан, юунаас үл хамаарах, хараат бус гэсэн утгатай.

Сонирхолтой нь Гаутама будда-г Шакья-Муни, Татхагата Кришна-г Говинда, Хршикэша гэж нэрэлдэгтэй адилхан Соёмбо буюу Svayam+bhu -үг нь Брахман, Шива, Вишну, Будда, Ади Будда, Кала, Кама-Дева, Вьясадева, Жайн-ийн системийн гуравдахь Хар Вьясадева- тай адил утгаар хэрэглэгддэг байна.

Өндөр гэгээн Занабазар домогт өгүүлсэнээр дотоод туршилгаар бясалгалын явцдаа огторгуйд үзсэн билэгдэл дүрсээ санскритаар соёмбо буюу Svayam+bhu гэж нэрэлсэнээр хожмоо Монгол үндэсний төрийн далбаанд сүлд болсон юм.

Веда-д энэ нэр томьёо анх Яджур-веда-д гардаг.
мантра нь:
“Kavir manish paribhuh svayam-bhur yathatathyato` rthan vyadadhac chasvatibhyah samabhyah”

Оо бүхнийг чадагч тэр вээр бүхнийг үзэгч, бүхэнд нэвчигч хаа сайгүй оршигч Өөрөө тунхаглагдсан, өөрөө оршсон, ухаантан риши нарын бишрэгдэгч бүхнийг ивээн тэтгэгч цаг хугацааний захирагч гэжээ.

Энд Svayam+bhu нь өөрөө оршсон, тунхагласан утгаар Prajapati бүтээгч бурханыг илэрийлсэн утгаар гардаг байна.

Соёмбо нь хэлзүйн утгаас гадна дүрслэл нь Вед-ийн философи, цэцэн мэргэи ухаантай нягт холбоотой юм. Соёмбо –ийн дүрслэл нь урлагийн болон сүнсний дотоод туршилгын, тэгш хэмийн гайхалтай ухагдхууныг хангасан байдаг байна.

Соёмбо-ийн дүрслэлийг Вед-ийн утга зохиолд дүрслэн бичсэн байдаг.

Мундака-упанишад -д Бурханы дээд бодгалийн огторгуйн дүрийг дүрслэхдээ доорх хэлбэрээр бичсэн.

“Agnir murdha caksusi candra-suryau
Disah srotre8 vag virtas vedah/
Vayuh paruno, hrdayam visvam asya
Padbhyam prithivi hy esa sarvabhutan taratma//”

(Mundaka-Upanisad 2.1.4)

Оо Гал бол түүний тэргүүн мэт Нар болон Сар түүний нүд мэт, дөрөвний нэг хэсэг нь түүний чих мэт, Веда-үүд түүний өгүүлэхүүн хэл мэт, Агаар түүний prana (амьдрал-ийн эрчим) мэт, орчлон ертөнц түүний зүрх мэт, газар дэлхий түүний хөл мэт гэжээ.

Энэ нь шууд Соёмбо-ийн дүрслэлийг зураглан бичсэн . Ачюутанада даш багшийн үзэлээр /Шримад Бхагавад Гитагийн арван нэгдүгээр бүлэг дээр өгүүлэгчлэн Кришна эзэн вишнү өөрийн Visvarupa огторгуйн дүрийн илрэл тодролоо агуу харваач Аржунаг-ийн өмнө дэлгэн, илчлэн харуулсан байдаг.

Мундака-упанишад-д бичсэн Соёмбо-ийн Сар нарны доор дүрслэгдсэн гурван өнцөгт гипотенуза нь дурьдагдсан triya буюу гурван веда Риг-Веда, Яджур Веда, Сама Веда болно.

Соёмбо-ийн хэлбэрт дүрслэгдсэн буруун зүүн талд байрласан босоо шугам зүг заасан дөрвөн disa болон дөрвөн vidisa буюу хоёр чих.

Соёмбо-ийн хэлбэрт дүрслэгдсэн хоёр жижиг хэвтээ шугам нь Бурханы дээд бодгалийн prana үндсэн эрчим, веда-ийн мэдлэг ойлголтонд таван төрлийн prana байдаг. Гэхдээ kausitaki Upanishad өгүүлсэнчлэн үндсэн хоёр эрчим дурьдсан ayuh буюу амьдралын нөгөө нь prjna буюу ухамсарын эрчим байдаг нь бидний гүн гүнзгий нэг амьсгал нь ухамсарыг тэлж мөн амьдралыг тэтгэж байдаг.

Ухамсар нь амьдралгүй, амьдрал оршихуй нь ухамсаргүй эс орших билээ гэж байдаг.

Соёмбо-ийн төвд хоёр загас буюу хоёр шувуу Бурханы дээд бодгалийн зүрх- hrdayam дүрслэгдсэн байдаг.

Матра-д Веда-ийн риши-ийн дотоод туршилгаар Visvam буюу бүхий л орчлон хоёрхон төлөвт-д байдаг. Нэг нь pinda буюу чхэн микро космос загвар хэлбэрээр ба хоёрдахь нь brahamanda буюу агуу макро космос төлөв-д.

Веда упанишад хоёр найз шувууны тухай дүрсэлсэн байдаг бөгөөд хоёулаа нэг бүхэл модон дээр суун нэг нь модний жимснээс идэн мэдрэхүйн тусламжтайгаар ташаан цэнгэж байхад нөгөө харин идэхгүй зөвхөн ажиглаж байдаг. Энд жимс идэх шувуугаар биеэ даасан сүнсийг төлөөлүүлсэн байдаг ба учир нь үйлс буюу үйлийн үр дүнг болгоогч Karma-phala-bhota, хоёрдахь харин үл идэгч ажиглагч шувуугаар бурхалаг дээд сүнсийг төлөөлүүлсэн байдаг.

Эцэст нь хоёр шувуу буюу хоёр загасны доор дүрслэгдсэн доод гурван өнцөгт дүрслэлд мантра-д pada буюу хөл түүнээс гадна гэр, орон, газар дэлхий утгаар авч үздэг.

Энэ нь Чхандогья упанишад –д trivrt karana буюу амьдралын эх булаг газар дэлхийн үүсэл хувьсалыг tejas, apas, болон anna гэх гурван ихэр төлөвөөр дурьдсан байдаг. Эхэнд Sat буюу дээд үнэн байсан тэрвээр tejas буюу бүхий л эрчимийг үүсгэсэн тэгээд эрчим нь apas буюу усыг үүсгэсэн тэгээд ус нь anna буюу хоол амьдралыг үүсгэсэн гэж бичжээ.

Ачюутанада даш профессор Соёмбо-ийн дүрслэлийн тайлбар аа Шримад Бхагавад Гитагийн наймдугаар бүлгийн (3,4)-д гардагчлан адхьятма буюу биеэ даасан би, адхибхута буюу материаллаг илрэл , адхидайва буюу бурханы орчлонгийн дүр гэх гурван төвшинд тус бүрд нь тайлбарласан байдаг. Би зөвхөн эхний хэсгээс нь орчуулан бичсэн болно,

Tuesday, November 23, 2010

''Inception'' Christopher Nolan"We are asleep. Our life is a dream. But we wake up, sometimes, just enough to know that we are dreaming."
— Ludwig Wittgenstein

Миний харсанаар Ноланы энэ санаа бол Буддхист идея, " Life is dream. So it matters not what type of dream you are seeing" Өөрөөр хэлбэл Life is in your unconscious mind SUPER three.., four.., five.., six dimension Projector .., you can not see even in reality. Until achieved moksha..,

Иймэрхүү идея, статья-г Гаутамагаас ч, Атишигаас ч, Диловаас ч олж болно.
Зүүд жаргалтай байж болно гүн гүнзгий цаанаа зовлон. Зүүд жаргалтай байсан ч хүний хүслийн ан цангааг хагаж чадахгүй. Эрт орой хэзээ нэгэн цагт бодит байдалийг санагалзах л болно. Яагаад гэвэл бодит ул мөр ухамсарт гүн хадгалагдсан байдаг.Бид яагаад ханхүү гүнжийн үлгэр домогт дуртай байдагийн яагаад гэвэл бидний ухамсарт мань тийм дурьтгал байдаг болхоор.., Нөгөө Jesus-ийн хэлдэгээр миний чамд өгөх байсан уусыг уусан хүн хэзээ ч дахиж цангахгүй гэдэг шиг зүүдээ жаргалтай байлгахын тулд /mind projecture oo..,/ бас нилээн Inception дээр гардаг шиг action.., юм болно шүү. Зүүдэн доторх зүүд, зүүдэний зүүд бөх бат байдаг бол сэрүүний жаргалтай зүүд их хэврэг. Хэн нэгэн dream-stealer, love stealer олиггүй этгээд, бусниулах юм уу хулгайлах бидний бодож байсанаас ч илүү амархан.., гэдэг..,

"Inception" -ний plot-ийг action гэхээс ээ /action байна л даа/ бүүр фантазий, хаос илүү odd бас romantic love affairs ..,яг зүүдтэй ойролцоо ахуйтай байсан бол илүү embarrass өгөхгүй юу.. ийм гүн philosopical concept авчаад балай авахгүй..,

Зүүдэн доторх зүүдний хувьд нөгөө Zhuangzi ийн зүүдэн доторх эрвээхэй нь Zhuanzi ийг зүүдлэв үү эсүүл Zhauanzi өөрөө эрхвээхэй болж зүүдлэв үү гэдгээ мэдэх ээ болчихдог шиг юм болох гээд байна аа хэхэхэ

Aмьдралд ч ийм юм ховорхон ч хааяа тохиолддог aжил дээрээ байхдаа танихгүй хүнийг ирэхийг хараад зог тусангаа яг энэ ширээн дээр тусаж байгаа нарны гэрэл, за байз яг энэ орчиныг яг энэ хүнийг зүүдэлж байсийн байна ш дээ ГЭЖ түрхэн зуур бодогдохдоо зүүдээ эргэн санах тэр тэр мөчдөө Зай байз би цааш нь яаж зүүдэлж байлаа.., гэж эргэн санах гэж оролдов Юу гэж байлаа Юу болж байлаа.., тийм ээ тийм цааш нь Яал аа.., чөтгөр ав..., гэж өөрөө өөртэйгээ эргэлдсээр байгаад барьж авсан шижмээ алдчихаж билээ. Амьдрал үнэхээр урьдчилаад төлөвлөгдчихсөн байдагийн юм болов уу

Saturday, November 6, 2010

Real estateӨчигдөр өөрийн дэмжиж явдаг нэг хүнтэйгээ сонгуулын эрхийн талаар ярилцаж өөр үзэл бодолтой байгаагаа ажиглаллаа. Би өөрөө ер нь олонхийн засаглалд тийм ч таатай ханддаггүй бөгөөд юм л болуул tyranny of the majority руу хэлбийчихдэг болохоор масс, нийтийн ухамсар нилээн болхи бүдүүлэг гэдэгт итгэдэг. Яг энэ шалтгааны улмаас Сократийг өөрийн үзэлээ илэрхийлсэнийх нь төлөө, шүүмжилсэнийнх нь төлөө залуусын толгойг уруу татаж эргүүлсэн гэдэг шалтгаанаар Афинчууд олонхийн vote- оор хор уулгахаар цаазалчихсан. Гэтэл Democracy гэдэг нь өөрөө олонхийн засаглалтай утга нэг байж болох юм. Гэхдээ би шууд утгараа autocracy хэлбэрийн тухай яриагүй юм. Миний бодлоор тухайн нийгмийн ихэнх хэсгийг нь эгэл боргил, ядуу, uneducated оршин суугч, хамжлага ард, албатууд эзэлж байгаа бол сонгууль явуулах нь өөрөө утгагүй байж болох юм яагаад гэвэл биеэ даасан субект гэж хэлэх нь эргэлзээтэй.., individual гэж авч үзэвч сул дорой тул энэ эрх өөрсдөө хэрэгжүүлж чадна, эдэлж чадна гэдэг нь бас л эргэлзээтэй.., бүрэн эрхт бие, даасан, баян иргэн байгаа цагт л төлөөлөлийн ардчилал хэрэгжих магадлалтай. Ярилцагч хүн маань тухайн нийгэм, масс, иргэн миний хэлсэнээр хангалттай иргэншилийн төлөвшил байхгүй гэдгээр үндэслэж тэр хүний санал өгөх эрхийг түтгэлзүүлж өмнөөс нь шийдэж болохгүй гэж надад хэлэв.Түүнчлэн засаглалын хэлбэрийн талаар ч ярилцав. Мэдээж би "tribunician powers" ч юм уу сонгодог ойлголтийн хүчнйи тэнцвэрийн талаар маргахгүй. Гэхдээ яагаад альтернатив хуувилбар байж болохгүй билээ. Улс орон болгон бүр өөр өөрийн газар зүйн байрлал түүхэн үйл явц, иргэншилийн онцлоготой байдаг. Ялангуяа манайх шиг хүн амын гурваны нэг нь хагас суурин нүүдэлийн ахуйтай үндэстэнд бид заавал өөрсдийн биш хэн нэгний заасан замаар, засаглалын хэлбэрээр, тэр хэлбэрт тохируулж явах албагүй биз дээ.., Хэн нэгэн л энэ эцэс төгсгөлгүй замбараагүй байдалд цэг тавьж, зогсоож, шийдэх хэрэгтэй биз дээ.., Энэ ярианы сэдэл нь өмчгүй хүнд үнэндээ ямар ч эрх гэж байдаггүй гэж миний хэлсэнээс үүдэлтай юм. Хатуу сонсогдож байгаа байгаа байх.., хатуу сонсогдож байгаа боловч энэхүү санаа өнгөрсөнд ч, одоо ч нийгмийн зохион байгуулалтанд нилээн үнэний хувьтай байж болох юм. Хүнд мэдээж олон төрлийн гэж хэлж болох өмч бий түүний биеэ махбодь, оюун санаа, боловсрол, эд хэрэгсэл, орон байр, үл хөдлөх хөрөнгө гэхчилэн.., Гэхдээ энэ бүгдээс суурь өмч нь юу юунаас илүү ач холбогдолтой юм. Энэ суурь өмч нь биеэ махбод-ийг тэтгэнэ, сонголт хийх боложийг ч олгоно, дуртай зүйл ээ оролдох цаг завийг ч өгнө. Хэрвээ суурь өмчгүй бол санал өгөх эрх нь ч байлаа ч гэсэн энэ эрх нь бүрэн дүүрэн хэрэгжин гэдэг нь тун чиг эргэлзээтэй байж болох юм. Хэрвээ эрх нь байлаа ч хэрэгжихгүй бол эсүүл хэрэгжих нөхцөлийг нь бүрдүүлэхгүй байгаа бол байхгүйтэй адил юм. Хүн бүр хуулийн өмнө тэгш эрхтэй, хүн амьд явах эрхтэй, сонгуульд санал өгөх эрхтэй энэ бүгд зүгээр л гоё сайхан тааламжтай үг хоосон уриа болох юм. Суурь өмч гэж юу вэ? мэдээж газар, түүн дээр байрших үл хөдлөх хөрөнгө навсархай амбаар байсан ч болно. Ноогдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа, нийтийн өмчөөс эзэмших хувь эдгээр л болно. Иргэн эдгээр суурь өмчтэй байхад сонирходог зүйлдээ илүү анхааралаа хандуулах болно дуртай зүйл ээ хийх болно. Философи сонирходог философио оролдоно, шинжлэх ухаан сонирходог бол шинжлэх ухаанаа оролдоно, хөгжим сонирходог бол хөгжимөө оролдоно, яруу найраг сонирходог бол яруу найрагаа оролдоно. Бүгд үнэ цэнэтэй. Хэрэггүй иргэн гэж байхгүй, Бүгд дуртай чаддаг чаддаг юм аа л хийнэ. Үзэл бодол, байр суурь нь илүү тод, баттай байх болно. Миний нэг болзолт бус итгэл үнэмшил байдаг юм. Аливаа шинжлэх ухааны нээлт аливаа салбарын прогресс тухайн судалж байгаа хүний сонирхол дурлал, авталт, түүнээс ямар нэгэн оюун санааны ташаал авдагаас л гардаг гэж. Новелийн шагнал нь харин санаадгүй зүйл олцон мэт гайхаж хүлээж авдаг байх.., сдепэнд урамшуулаын төлөө тэр түүний түүнийг хийгээгүй.., аливаа нэг төсөөлөлд тохируулах хэрэгцээ, чи шаардлага хангахгүй, хэрэггүй хүн гэх зүйл байхгүй байх болно.

Нөгөө нэг сэдэв нь засаглалын хэлбэр би парламентийн гишүүн хорин хүн байсан ч болно гэж хэлсэнээс үүдэлтэй надтай ярилцагч хүн эрх мэдлийн төвлөрөл, сонгогчийн эрхийн тухай бодсон байсан байх л даа яг үнэндээ хэд байх нь надад тийм чухал биш надад ганц юм л сонин зөв хүн зөв газраа зөв байр сууриндаа байх.., мөн шийдвэрүүд нь зөв бөгөөд оновчтой хурдан байх.., би түүхэн лидэр биеэ хүн гэж л сонсож байсан болхоос алдарт олонхийн бүлэг гэж сонсож байгаагүйн байна. Миний нэг итгэл үнэмшил байдаг юм. Зөвхөн зөв хүн л зөв хүн хүнийг зөв газар нь зөв байр сууринд томилж чаддаг гэж.., гүйцэтгэх засаглалд парламент-д ийм чадвар байгаа болов уу? зөв хүн хүн зөв газраа зөв байр сууриндаа байх, байлгадаг тийм систем байвал хэлбэр нь ямар байх нь гаднах нь ямар байх нь тийм ч чухал биш тэгэхээр энд наг асуулт гарч ирнэ. Зөв хүн гэж хэнийг хэлээд байгаа бэ зөв хүн гэдэг нь миний хараалтаар хамгийн түрүүнд эрх мэдэл түүнд ерөсөө ч сонин биш хэрвээ эрх мэдэл хүрч ирвэл санаандгүй зүйл олцон мэт гайхаж хүлээж авдаг энэ эрх мэдлээс огтхон ч эргэлзэлгүй татгалзаж чаддаг өөрийнхөө эзэмшсэн мэргэжил боловсролдоо хангалттай ханамжтай байж чаддаг тийм хүнийг хэлнэ. Энэ хүн нь ямар ч салбарын бай ямар нэгэн хэмжээгээр тухайн салбартаа гүн ухаантан магадгүй философи судалдаг байх нь гарцаагүй. Учир нь тун цөөхөн хүн л мөнгө, эрх мэдэл, хүч ээс татгалзаж түүний нөлөөлөлд орохгүй байж чаддаг. Ямар ч салбарын бай ямар нэгэн хэмжээгээр тухайн салбартаа гүн ухаантан биш л бол тийм байж чадахгүй. Миний ийм "биеэ хүний хувь загвар"-д нийгэмдээ үндсэн радикал өөрчлөлт хийж чадсан Солон-оор төсөөлдөг.

Дээд шүүхийн шүүгч, үндэс хуулийн цэц, яамдын сайдыг хэн томилдог бэ? би заримдаа гайхдаг энэ улсыг хэн удирдаад байн аа гэж энэ улс-д эзэн байна уу гэж парламент юм уу гэхээр биш ээ гүйцэтгэх засаглал юм уу гэхээр биш ээ ерөнхйилөгч юм уу гэхээр бүүр ч биш ээ

Юунд ингэж хэлж байна бэ ??? аливаа том гэмт хэрэгт эдийн засгийн ул мөр байнга дагуулж байдаг гэдэг шиг аливаа хувьсгал хийхэд мөнгө хэрэгтэй шиг.., үүнтэй адил сонгуульд ялалт байгуулахад мөнгө хэрэгтэй намуудын санхүүжилтийг ил тод болгохгүйгээр (ялангуяа засгийн эрх барьж байгаа намын) энэ улсыг хэн удирдаж байгааг тогтоох аргагүй юм. Миний харж байгаагаар уул уурхайн гэрээнүүд асуудалтай гэдгийг бүгд мэднэ засгийн газар ч, сайд ч мэдэхийн дээдээр мэднэ тэд чинь тэнэг уулсууд биш шүү дээ харин томоохон намын санхүүжилт хаанаас ирдэгийг хэн ч мэдэхгүй энэ бол топ нууц

Миний бодлоор гаднаас ирж байгаа мөнгөний урсгал томоохон намын санхүүжилтыг хүчирхэг, хүндэт иргэдийн зөвлөл маш сайн хянаж байх ёстой Үүнд л бидний та бүхний ирээдүй уул уурхайн гэрээнүүд шийдэгдэж байдаг.

Tuesday, August 3, 2010

The Master Of All SensesТаттоо-ны тайлбар


Мэдрэхүйн бүхий л үйлдэлээс салж, мэдрэхүйг захирах маш хэцүү гэж Гита дээр байдаг.., би юу яриад байна аа гэж бодоогүй бол..,- хахах за яахав үргэлжлүүлий мэдрэхүйгээр хүчирэгжсэн ухаан биднийг солиоруулж, галзууруулж, уйлуулж, баярлуулж, уйтгарлуулж, шанлуулж, бардамнуулж, сагсууруулж бүхий л үйлдэлийг хийлгэдэг яг л ganja шиг тийм учраас л бид бүгд эрүүл бус.., тийм биш гэж надтай маргах хүн зөндөө л гарах байх гэхдээ цаадуул чинь гэмгүй царайлж байгаад маш их жаргал, эрх мэдэл, мөнгө, эсүүл эсэргээрээ зовлон өгөхөөр галзуурч өгнө дөө, эрүүл юм шиг харагдаж байвч цаг аа ирэхээр бужигнуулж өгнө дөө харин чиг, яагаад гэвэл бид маш их хооoooсон учир.., ийм хүмүүсийн нэрс өнгөрсөнд ч одоо ч түүхэнд уртаас урт дараалал байна. Хэрвээ түүх, намтар сонирходог бол харин асуудалын гол нь ямар үед бидний ухаан хөөрч, хальж байна аа

Хэтэрхий их мөнгө хэтэвчинд чинь орсон үед

Дуралсан үед

Хайртай хүнээсээ салсан, алдсан үед

Санхүүгийн гүн дампууралд орсон үед

Уусан үед

Гав ганцаараа харанхуй шөнө оршуулгйин газар төөрөх үед.., Хахаха

За..., гэх мэтчилэн,

Гэтэл амьдрал өөрөө баялаг амьралд юу ч тохиолдож болно. Гэтэл дээрх үе-үүдэд хүн ухаан аа хянах мэдрэхүйгээ захирах маш хэцүү болдог. Энэ үе-үүдэд мэдрэхүйн эрхшээл нөлөөлөлд автахгүйгээр уснаас хуурай гарах хэцүү шүү Ийм үе-үүдэд тайван байдал аа хадгалж чадах, трансцендентальстуудийг бид овоо гар, боловсорсон хүн гэж нэрэлдэг. Махабхарата дээр нэг удаа Аржуна ийм хүний тухай хэлэхдээ би л лав ийм хүн байж чадахгүй юм байна яагаад гэвэл ухааныг эзэмдэн захирана гэдэг салхийг хянан удирдахаас ч хүнд гэж хэлсэн байдаг тиймээ андууд минь Аржуна-гийн хэлдэг зөв шүү миний хувьд ч бас бүтэхгүй асуудал гэхдээ ирээдүйд ийм хүн байхын төлөө гээд (ухаанаа алдчихсан үед- fall in love) бугуйн дээрээ/Хришигэша- Мэдрэхүйн эзэн/ гэж саскритаар таттоо хийлгүүлсэн юм.

Tuesday, June 22, 2010

Zaluu nas nii teneglel Volume.1

tiim ee bi teneg
Chinii tuluu uhehed ch belen baidagaaraa
tiim ee bi teneg
Chamaig nad lu harj uramtai saikhan ug helhed chin deven delgiigeer neg devj huurch bayasdagaaraa teneg
tiim ee bi teneg
Chamtai amidarbal uhelee ch haramsah yum alga gej boddogooroo
tiimee bi teneg
Chamaig uurluul-chih-aad.., teneg ug helchih-eed
horvoo ertunts humursun yum shig l gasaldagaraa
tiim ee bi teneg
Ene shulg-iig bichij baigaaraa tgd tuuguure baysaj baigaaraa ch teneg
tiimee bi teneg
Chinii ug chinii alhaa chinii yria chinii suns nadad erhem baidagaaraa bi teneg
tiimee bi teneg
Chinii tuluu burhan-d guij nadtai suulgaj uguuch gej burhan-d zalbirdagaara
tiimee ............................, bi teneg

My scrapbook life (20 April 2007- 18 June 2010)


Ganzorig says:
14 Jun 9:07 PM

привет... как ты? что нового и чем занимаешься? я так хочу увидеть тебя...

Ganzorig says:
8 Apr 7:33 PM

MArGAash NISVANIS Acoustic night!!! Cindy-giin heldg-eer zad shaanaa!!!

Ganzorig says:
3 Mar 7:31 AM

Когда вы танцуют и поют с радостью, с глубоким признанием себя, как ты, мудрость начинается происходит.

Ganzorig says:
3 Mar 7:30 AM

Когда вы танцуют и поют с радостью, с глубоким признанием себя, как ты, мудрость начинается происходит

Ganzorig says:
3 Mar 7:23 AM

When you are dancing and singing with joy, with deep acceptance of yourself as you are, wisdom starts happening

Ganzorig says:
31 Jan 12:15 AM

This life don't last or forever, So tell me what we're waitin for..,


Ganzorig says:
19 Dec, 2009 9:46 PM

The moment you become aware of your desires you can easily see that no desire can ever be fulfilled. by Osho

Ganzorig says:
19 Dec, 2009 9:38 PM

It is easy to love the enemy; it is very difficult to love yourself. But the person who can love himself can love all.

Ganzorig says:
15 Dec, 2009 8:04 AM

Don't Use this Planet.., Like a Waiting Room.

Ganzorig says:
15 Dec, 2009 7:06 AM

Don't Use this Planet.., Like a Waiting Room. Osho

Ganzorig says:
30 Nov, 2009 9:34 AM

My fuckin inspiration.., Look into his eyes, he is so intense.


Ganzorig says:
29 Nov, 2009 12:15 AM

Do we have freedom of thought?

Ganzorig says:
28 Oct, 2009 5:13 AM

she is an fashion, radiant, sacred, exotic eye catching beautiful

Отгоо says:
27 Sep, 2009 10:43 PM

if i can't...?

Ganzorig says:
27 Sep, 2009 4:45 AM

If you can.., let's be vegetarian

Ganzorig says:
16 Sep, 2009 3:08 AM

Nowadays in Mongolia GNI per capita (US$):1,675.63

Ganzorig says:
30 Aug, 2009 12:49 AM

Brilliant man..,

Ganzorig says:
25 Aug, 2009 9:21 PM

Go go.., Motherland because that deep ecology self-reliant living on the land, providing physical subsistence and spiritual fulfillment quite unlike the conventional hippie alternative lifestyle.

Ganzorig says:
23 Jul, 2009 11:48 PM

Gerch-iig Gerchil-

Ganzorig says:
11 Jun, 2009 4:36 AM

Please don't die,Or I'll have to die, too You, of course, will go straight to heaven, But I don't think I'll be able to follow ..,

Ganzorig says:
28 May, 2009 6:14 AM

Mind is the demand for more. Mind says more, more... gimme more gimme more


Ganzorig says:
22 May, 2009 2:20 AM

Every child enters this world crying. Only one child in all of history laughed at the time of his birth, and that was Zarathustra hahah ha ha

Ganzorig says:
14 May, 2009 3:39 AM

Ayn Rand "The Fountainhead" is really so inspiration book.

Ganzorig says:
13 May, 2009 6:53 AM

When two people join together in a relationship they must be spiritually attracted to each other. To find this kind of kindred spirit is not that hard. qouted by Anastasiya

Ganzorig says:
13 May, 2009 6:29 AM

-Mikhail Naimy. The book of Mirdad


Ganzorig says:
3 May, 2009 6:26 AM

Money is like a high-tension zone. The forces of darkness are proud of this invention. qouted by Anastasia

Ganzorig says:
3 May, 2009 6:24 AM

“Money is like a high-tension zone. The forces of darkness are proud of this invention. They even think themselves stronger than the forces of light for having come up with money. qouted by Anastasia

Ganzorig says:
19 Apr, 2009 3:52 AM

A mysteriously powerful woman…

Ganzorig says:
15 Apr, 2009 8:21 AM

We`re mortals.., not a gods

Ganzorig says:
15 Mar, 2009 4:04 AM

When some desire comes, consider it. Then, suddenly, quit it.


Ganzorig says:
6 Feb, 2009 3:52 AM

Everything's value depends on how much attachment we have for it.

Ganzorig says:
31 Jan, 2009 12:31 AM

prosti menya moya lubov

Ganzorig says:
23 Jan, 2009 1:03 AM

If passion is transformed, the wife can become the mother; if lust is transcended, sex can become love


Ganzorig says:
1 Jan, 2009 1:39 AM

“I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Juses of Nazareth

Ganzorig says:
1 Jan, 2009 12:40 AM

Status was changed to www.veda.mn

Ganzorig says:
19 Dec, 2008 1:18 AM

Stay in the company of lovers. Rumi

Ganzorig says:
17 Dec, 2008 12:51 AM

As one gets older, one becomes more cynical… i’ve lost the cheerful idealism of my youth. quoted by Jagie

Ganzorig says:
20 Nov, 2008 1:58 AM

it is difficult for us to leave when we want. heheh e It takes tremendous wiilpower.

Ganzorig says:
2 Nov, 2008 12:40 AM

Shōbōgenzō


cindy says:
9 Sep, 2008 2:35 AM

end irtsen bgamu?

cindy says:
9 Sep, 2008 9:24 PM

ganzo chi beer uudag bilu irtsen bgaa bol call us ai uulzaj heden shil beer shaaya

Ganzorig says:
18 Aug, 2008 6:39 AM

If you are absolutely without mind, just pure consciousness, time stops completely, disappears, leaving no trace behind.

Ganzorig says:
10 Jul, 2008 9:52 PM

zugeer ter jagshigch zaluuch-uudiig ajiltai l bolgochih l do ajilgui l zaluuchuud bga .., mungugui, arhi bol medeej, chadhgui bol hen ch tedniig buudah erh baihgui.., buhimdal aa ged buudaj bolohgui sh te ene chini yu bolj bgan yum be chadhgui bol zail l daa Mongol Ardiin Huvisgalt Nam


Ganzorig says:
2 Jul, 2008 12:28 AM

Shameless presindent, prime minister.., fucking theirs mafian political part.

cindy says:
2 Jul, 2008 1:33 AM

politik is fucking waste of time

Ganzorig says:
10 Jun, 2008 12:14 AM

I laugh because I afraid that if I don`t laugh I will start crying and weeping

Ganzorig says:
9 May, 2008 2:59 AM

I am just myself and you are just yourself

Ganzorig says:
9 Apr, 2008 4:10 AM

Whenever you are with a woman you are bored and you want to git rid of her. Isn`t?

Ganzorig says:
12 Mar, 2008 6:38 AM

Satyam Shivam Sundaram

Ganzorig says:
22 Feb, 2008 4:07 AM

Man is a luxury loving-animal

cindy says:
3 Mar, 2008 7:03 PM

i like luxury sometimes and i want to get rid of it

Ganzorig says:
29 Sep, 2007 6:24 AM

The topic was changed to President Enhbayr is Mongolian tops criminal

cindy says:
4 Oct, 2007 11:35 PM

hehe enhbayar uu ... chamaar yu bn sudalgaagaa her hiijiine da Ganzo

cindy says:
5 Feb, 2008 6:35 PM

Hi Ganzo,
shantih shantih shantih.. meaning peace peace peace.. if im wrong please correct me..
This mantra is in Prakrit, not Sanskrit. Prakrit is the language of the Jainas; it is more ancient than Sanskrit. The very word 'sanskrit' means refined. You can understand by the word 'refined' there must have been something before it, otherwise what are you going to refine? 'Prakrit' means unrefined, natural, raw, and the Jainas are correct when they say their language is the most ancient in the world. Their religion too is the most ancient.

Ganzorig says:
24 Sep, 2007 2:46 AM

All of your relationship are money relationships

Ganzorig says:
3 Sep, 2007 4:45 AM

Man cannot live with the truth

cindy says:
5 Sep, 2007 7:25 PM

hehe is ture "man cannot live with the truth".. as u know man talks about so far rubbish things .. like they talk about american economy .. or about some random bloke from England who plays soccer or who is celebrity and shite haha .. but women .. far better .. they talk about their children .. husband .. they talk about things that they care or involved .. anyway i dont want to blah blah

Ganzorig says:
15 Jul, 2007 4:19 AM

Man needs drug. because..,

cindy says:
23 Jul, 2007 12:25 AM

because what? let me read

Ganzorig says:
24 Jul, 2007 4:14 AM

to cindy; because civilization has dulled yur senses. The government, the society, the politicians are agaisnt drugs but they are the source. They have created such an ugly humanity that people have lost all sensitivity. Drugs are harmful, but to live without sensitivity is to live a very dull a life, a dead life.The politicians and priests are resposible for driving humanity to such desperate state where people want to take drugs . and drugs cannot be stopped unless man is made sensitive again.

cindy says:
24 Jul, 2007 7:37 PM

Also some of big suppliers of drug are the popes and priests..they pretend they are against drug..against abortion but they are the ones who produce anti-pregnant pills...they are the sinners..

Ganzorig says:
9 Jul, 2007 12:44 AM

Individual Freedom


cindy says:
27 Jun, 2007 9:15 PM

As you said in my scrapbook that you are full of thoughts and they are too many and you cannot forget them..and telling me i cant see reality ... well I know we are not the master of our MINDs yet... but what im saying is im trying to put aside all those thoughts... as much as I forget about them..as hard as I try to center myself .. i see a glimpse of reality..

Ganzorig says:
22 Jun, 2007 2:56 AM

Hari Om Tat Sat.., Rejoice! Rejoice yourself

cindy says:
13 Jun, 2007 2:18 AM

you are wind, they are fire and i am water .. hehe

Ganzorig says:
12 Jun, 2007 4:54 AM

I am wind your are fire

Ganzorig says:
28 May, 2007 12:46 AM

Punk rock Postmodern Contemporary art a Modern buddha

Ganzorig says:
17 May, 2007 4:44 AM

We Are All Strangers

Ganzorig says:
17 May, 2007 4:53 AM

Buddhas are greatest luxury in existice.
Beloved Rajneesh

cindy says:
15 May, 2007 9:50 PM

hey Ganzo tnx for the reply. "Have you been even one time falling in love in any woman, any girl?" yes I have. But I would like to say that I did not fall in love actually I fly with love with somebody.. Falling in love means that it is so hard to love someone or something like that but if you love someone truly and fully then it is not hard anymore actually it is blissful and free so you can fly with it, not falling.. =)

Ganzorig says:
11 May, 2007 2:19 AM

Man is a luxury loving-animal

Ganzorig says:
11 May, 2007 3:33 AM

Autumn eve -please turn to me I, too, am stranger. Mashu Basho /haiku/

Ganzorig says:
11 May, 2007 3:39 AM

I am wind you are fire

Эрдэнэ-Очирийн says:
12 May, 2007 11:07 PM

yamar hund sedveer yaridag ch yumdee. gehdee nice :)

cindy says:
14 May, 2007 10:24 PM

"man is a luxury loving-animal" it depends on what u call luxury is... for me luxury is love and freedom.. but I see most men in this world as full of lies, violence, ambitions, rubbish, dreamers..

Ganzorig says:
15 May, 2007 1:43 AM

To: tuvshu I see…. I know it`s most difficult. Maybe rubbish maybe deamers.., but I try to rimand someone maybe oneself it`s just lila……., because life is suffering, life is hard not soft, not easy. I said that means a luxury… Ah! What means? luxury is luxury.., that`s all.., who know…, what is a luxury? Who know? everyone poor .., inside and outside maybe my reverent rarely person like zen master`s sufi master`s utter wealth.., truthly utter blissful.., ha ha otherwise Have you been even one time falling in love in any woman, any girl? amaizing luxury beauty.., like angels.., like ancient gandharva.., ha ha like creatvity of god.


Ganzo says:
4-20-2007 11:36 PM
Chi Ih zovj zudersengui amidarch gej bodiy, tegeed tsaashaa Chinii amidral talaar bolj muhardsan ch bai, tegeed tsaashaa Zuu nasalj, zurgaadai tayg tulj, jargalaa edelsen ch bai Zuun jil nemj nasallaa ch gej bodiy, tegeed tsaashaa

JoEy says:
8 May, 2007 3:35 AM

ene tegeed tsaashaa gesen topic chn minii oilgosnoor bol "jargaltai xun"iig yjlood bgaa uim shgee?"Tegeed tsaashaa" gedeg chn ui gesen ug ve? Jargaltai amidrax gej "uxaangui" zutgex imar xereg bna?gej xelex geed bgaa uimu.

Ganzorig says:
10 May, 2007 5:13 AM

to ruka; zugeer l buh huch charmailalt effort mani ur dungui l baihgui yu

Ganzorig says:
20 Apr, 2007 11:37 PM

tegeed tsaashaa

Ganzorig says:
20 Apr, 2007 11:39 PM

Chi ertuntsiig herlee, uzsen chini yu ch bish Chini yu sonsoj, yu gej yrisan yu ch bish Chi orchlogiin zahad hursen ch yu ch bish Chi oromjindoo zuun jil suusan ch yu ch bish /Omar Khayyam/

Thursday, June 10, 2010

Don`t you like speed up


Бага-даа Гераклс гээд хүүхэлдэйн кино үздэг байжээ. Хэзээ ч юм бэ хаана ч юм эрт дээр цагт хүний хүүгийн охидтой сахиусан тэнгэр, бурхад буун ирж эвцэлдээд дундаас нь зүрлэшгүй их хүчтэй баатарууд төрсөн юм гэдэг. Хүний язгуураас угаас муу.., эс бөгөөс хүний язгуур угаас сайн гэдэг философийн хэлэлцүүллэг байдаг шиг бурхад хүн хоёрын дундаас гарсан үр сад нь skill нь зүйрлэшгүй хүчтэй мөртлөө ёс суртахуун нь хүнийхтэй адил муу байжээ. Хүнд эрх мэдэл, мөнгө өгвөл тэр хүн нь хэн бэ гэдэг нь танигддаг гэдэг шиг "Power shows the man" нөгөө баатарууд чинь бужигнуулж өгч дээ.., Сүйтгэх нь сүтгэж хоорондоо байлдах нь байлдаж бүүр сүүлдээ хагас бурхад мань, бурхадтай өөрсдтэй нь хүртэл шөргөцөлдөөд үзжээ. Ер нь аливаа conflict Эго-ноос болж гардаг Эго нь misery-гаас гарах бөгөөд хангалттай хэмжээний contentment мэдрэхгүй бол Эго нь оршсоор байх бөгөөд conflict гарах нь ойлгомжтой.., гэл ээ гээд хүн зүүн хацарийг нь алгадвал баруун хацраа тавьж өг гэж байгаа юм биш л дээ зайлшгүй хүч хэрэглэх тохиолдол байдаг шүү дээ. Бурхад юу гэж мэдээж зүгээр суух уу (хамгийн сүүлийн хэсэг Troy-ийн дайн үнээс болж гарсан ч гэдэг Helen-ээс ч болсон юм биш) болгоод өгч дээ.., жинхэнэ шавь бол багшаасаа илүү болж байж.., байна гэдэг шиг яриа байдаг боловч шавь нь мастерийгаа хэзээ ч гүйцдэггүй ингээд хурд, хүч, увидас, skill -үүд будаа болов оо.., Энэ цаг үе титан, гигантуудын эрин үе байлаа. Яагаад ч юм би энэ бүхэнд итгэдэг юм. Дээр mnb- ийг үзэж байгаад аялалын цагийн нэвтрүүлэгч Stone henge-ийг prehistoric үеийн monument ийг чулуун зэвсгийн хэдэн зэрлэгүүд мод дамнуулан яаж барьж байгааг (хэдэн тонн чулууг) scene-тэй нь нүдэнд харагдтал яриж байна аа. Миний сонсоод дүргүй хүрч байлаа. Ухаангүй амьтан гэж бодлоо яагаад гэвэл иймэрхүү нүсэр stone monument, dolmen-уудыг гигантуудийн тусламжтайгаар барьсан гэдэгт би итгэдэг юм. Энэ бүхэн титан, гигантууд байгаагүй бол Гесиод, Гомер юугаараа plot oo, туульсуудаа бичих бэ энэ бүхнийг би яагаад яриад байна аа гэхээр.., сэтгэгдэл Iron man 2-г үзсэний дараа хэт хурд, хэт skill, хэт авьяас hollywood-ийн кино -ийн сэдэв болоод байгаа ч юм уу гэж бодлоо баруун гэлтгүй хүмүүсийн амьдралын хэв маяг сонсож байгаа хөгжим .., шинэ үеийхний хандлага хурд луу чиглэх болжээ. Тэгээд хурданд дургүй хүн ч гэж юу байхав. Хэхэ хэ.., тийм биз Тэгээд л иймэрхүү fantasy кинонууд хит болоод байгаа байх.., энэ бол бидний мөн чанар Магадгүй эрт цагийн титан, гигантуудынхаа амьдралыг санагалз ч байгаа юм байлгүй..,

Friday, May 28, 2010

We like the King who was worthy one


In the year 1214, during the time of the crusades, the soldiers of France were preparing for a great battle. On the evening before the battle, the king ordered an alter to be built in the middle of camp. Then he placed his crown on top of the alter with the inscription : "To the worthiest". Turning to the lord and nobles, to the knights and soldiers gathered around him, the king said, "He who fights the hardest and wins the day shall be king. I renounced all my rights to this crown and will have no other except those that i will prove myself.
When the battle began at dawn, the king fought like a wounded lion. He plowed into the ranks of the enemy, leaving a wide swath of dead and wounded that fell before the wild and furious blows of his double edged sword. Like a devouring fire raging through a parched mountain forest while the wind rolls the flame on all sides in riotous confusion, the king stormed over the battlefield with a fury that knew no limits. His horse trampled under its hooves dead man broken shields. The battle ended at sundown. The enemy was routed and the day was won. With weary limbs an bloodied swords, the surviving soldiers gathered around the alter and shouted, "You, O king, fought the hardest an dare most worthy." And they gave him back his crown.

Friday, May 21, 2010

Be formless... shapeless, like waterMy .. ., cking inspiration. he is so intense.., So deep.

"Be formless... shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You pour water into a bottle; it becomes the bottle. You put water into a teapot; it becomes the teapot. Now water can flow, or creep or drip or crash! Be water, my friend..."

Tuesday, May 18, 2010

Ертөнц бодитой юу бодитой бус уу?Уугаад .. , ck цөм шааж байхад бодит байдал уу Маргааш өглөө босоод харах бодит байдал уу Инээдтэй сонсогдож байна уу Ноёд оо
Маргааш өглөө босоод харах бодит байдал юм бол яагаад бид тийм (тийм гэдэг халаалттай төлөв байдал ) төлөв байдалд дуралдаг юм бол оо 150 мл улаан дарс уучих дотроо нэг хаалачих гэвэл буцах хүн хүн хэд байх бэ? Бодит Ертөнц тийм уйтгартай харанхуй бүүрэнхий байдаг юм бол энэ үнэхээр бодит Ертөнц мөн гэж үү гаргалгаа нэг тийм гэж үзвэл амьдрал тийм ч баяр баясгалантай биш ээ тэгүүл Ноёд оо Kate Winslet шиг тийм үзэсгэлэитэй бүсгүй тамхи шимтэн сорж тамхи-д дуралдагт гайхах хэрэггүй болох нээ Яагаад гэвэл бодид ертөнц тийм уйтгартай юм чинь гаргалгаа хоёр үнэхээр бодит Ертөнц биш юм бол Баян тансагтаа умбаж байсан Гаутама Будда ой луу явсанд гайхах хэрэггүй болох нээ яагаад гэвэл Ертөнц бодитой биш юм чинь.., Ноёд оо Алив нэг сэтгэл сэргээчих сайхан зүйл бодож олгооц гоое л доо..,
"If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite. For man has closed himself up, till he sees all things through narrow chinks of his cavern."

qouted by William Blake's The Marriage of Heaven and Hell

Thursday, May 6, 2010

In God We Trust
Үндэстэнүүдийн дундаас би одоо цагт хамгийн шашинлиг орныг тэр Энэтхэг биш, Түвд биш, Мекка биш магадгүй Америк хамгийн шашинлаг орон юм болов уу гэж боддог. Үндэсний мөнгөн дэвсгэртэн дээр Бурханыг ингэж зарлан тунхагласан орон өөр байдаг юм уу? Израйлчууд хүртэл үндэсний шекель дээр тэгж байдаг уу? Үгүй.., миний мэдэхийн. Энэ бол үндсэн зарчим, тулгуур юм. Бисмаркийн Лютеранин гэдэг шиг энэ Пуританин соёлын motto нь Walt Whitman, Emerson ны Америк философи, Америк соёлын амин сүнс, сүр сүлд нь Америкийн хүчирхэг байгаагийнх нь гэрэл гялбаа нь юм болов уу гэж боддог юм. Нөгөө "Бхагавад Гита" дээр Кришна хаана би байна тэнд Ялалт, Эд баялаг, Сүр жавхлан байна гэдэг шиг үнэхээр сайхан "shloka" шүү! тэрүүхэндээ шүүрс алдмаар :) Хэ хэ.., Yе үеийн Америкийн ерөхийлөгчийн farewell speech дээр төгсгөлд нь Америк ороныг Бурхан ивээг гэхлээр л яагаад ч юм дээшээ нэг юм огшоод явчихдаг юм. Төсөөлвөөс яг л арван гуравдугаар зууны Монголчуудын "Мөнх тэнгэрийн хүчин дор" гэдэг шиг тэр хол газар хэдэн мянган бээр дайн тулаан хийж аялахад тэтгэх ямар нэгэн философи, итгэл үнэмшил, зарчим хэрэгтэй биз дээ Би Монгол хүн бүр шиг Чингис хааныг агуу байжээ гэж боддог. Гэхдээ юунд нь юм вэ? Нууц товчоон дээр Чингис хаан Бурхан халдун уулан дээр гараад бүсээ хүзүүндээ зүүгээд гараа дээш өргөөд дээш хандахдаа би дайн тулаан хийгээд яллаа гэж хэлдэггүй Мөнх тэнгэрийн ивээлээр гэж ярьдаг энд ямар нэгэн extreme exotic байгаа биз..,

Friday, April 30, 2010

Supermassive Black HoleTwilight series-ийг үзэж байгаад надад нэг ийм бодол төрлөө. Ойрд яагаад ийм сэдэвтэй..,? зохиол нь ч тэр кино нь ч тэр орчин үеийн ахуйд шинэ давалгаа, best seller болоод байна аа гэж тэр Muse-ийн back around-д явж байгаа soundtrack нь зохиж байгаа гэж жигтэйхээн Muse өөрөө progressive rock, Jagie-ийн хэлдэгээр ямар "далий" үгтэй хамтлаг билээ. Хэрвээ надад Muse-ээс өөр хамтлаг soundtrack-ийг нь дуулсан бол санаанд буухгүй л байх байсан байх.., ийм сэдэвтэй гэдэг нь миний сонирхдог нэг тийм mysterious, esoteric matter агуулсан.., - Lord of the Rings, Harry Potter, Avatar-ийг ч хараад байхад ер нь нэг тийм.., Реанкарнацийн онол ч юм уу Дежа вю ч юм уу тиймэрхүү ойлголт миний сонирхолыг маш их татдаг би гэлтгүй ер нь олон хүн сонирходог байх..,

I died as inanimate matter and arose a plant
I died as a plant rose again an animal
I died as a animal and arose a man
why then should I fear to become less by dying?
I shall die once again as a man
To arise an angel perfect from head to foot
Again when i suffer dissolution as an angel
I shall become what passes conception of man!
Let me then become non existent, for non existence
Since to me in organ tones,{"to him shall we return"} /Jalal ad-Din Rumi/

Saturday, April 17, 2010

Beloved MeeraНэг эмэгтэй ярилцагчтай миний хэлэх гэсэн шүлгийн дуршил ярьж байгаад Жал ад-дин Руми-д нэг тийм уур амьсгал байдаг атмосфер нэг тийм религозный зүйл байдаг гэд тайлбарлах гээд чадаагүй юм. Харин энэ санааг эдгээр шүлэг төгс илэрхийлж чадах болов уу гэж бодож тавьлаа.


That Dark dweller

That dark dweller Braj
Is my only refuge
O my companion,
Worldly comfort is an illusion,
As soon as you get it, it goes
I have chosen the indestructible for my refuge,
Him whom the snake of death will not devour
Me beloved dwells in my heart all day,
I have actually seen that Abode of my joy
Meera`s lord is Hari, the indestructible
My lord, I have taken refuge with you, your maidservant.


Meera


Nothings is really mine

Nothing is really mine except Krishna
O my parents, I have searched the world
And found nothing worthy of love.
Hence I am a stranger amidst my kinfolk
And an exile from their company,
Since I seek the companionship of holy man,
There alone do I feel happy
In the world I only weep.

I planted the creeper of love
And silently watered in with my tears
Now it has grown and overspread my dwelling
You offered me a cup of poison
Which I drank with joy
Meera is absorbed in contemplation of Krishna
She is with God and all is well!

Meera

Unbreakable

Unbreakable, O Lord
Is the love
That is binds me to you
Like a diamond
It breaks the hammer strikes it.

My heart goes into You
As the polish goes into the gold
As the water lives in the water,
I live in You

Like the bird
That gazes all night
At the passing moon,
I have lost myself dwelling in You.

Meera


Braj- Энэтхэгийн Уттар Прадеш муж дахь Мээрагийн очиж байсан Кришнагийн амьдарч байсан газрын нэр
Hari- Кришнагийн өөр нэг нэр